Cukr krystal Cukr krupice Cukr moučka
Nacházíte se v sekci: Cukrovar » Aktuality » Aktuality - Polní den v Nových Dvorech a Prosenicích

Aktualita - Polní den v Nových Dvorech a Prosenicích

11.května 2022

Cukrovar Prosenice pořádá čtyřikrát do roka tzv. polní dny. Hlavní slovo patří agronomce Ing. Dianě Kroupové, která za Cukrovar Prosenice tuto akci organizačně zajišťuje. Zemědělci se na místě mohou dotazovat odborníků a získat doporučení pro pěstování a ošetřování cukrovky. V terénu, tentokrát na poli v obci Nové Dvory a v obci Prosenice, se vizuálně zkontroloval růst cukrové řepy, počty jedinců, zaplevelení a výskyt škůdců. Další polní den Cukrovaru Prosenice je naplánován na 25. 5. 2022.

DSC_8501_komp_200

Na druhém letošním "polním dnu" se sešlo několik desítek zemědělců, aby se seznámili s informacemi k úspěšnému pěstování cukrové řepy. Hlavní slovo patřilo agronomce Ing. Dianě Kroupové, která za Cukrovar Prosenice tuto akci organizačně zajišťuje.

"Polní dny pořádáme pro naše pěstitele cukrové řepy. Každý rok se v jarních měsících sejdeme celkem čtyřikrát", řekla agronomka.

Polní den začal přednáškou na téma Zhodnocení porostů v rajonu Cukrovaru Prosenice.

Druhým blokem byly informace zástupců chemických firem k ošetřování cukrové řepy. Zemědělci se dozvěděli o způsobu a prostředcích, které jsou vhodné pro herbicidní ošetření cukrovky.

Přímo v terénu, tentokrát na poli v nedaleké obci Nové Dvory a následně kousek od cukrovaru v Prosenicích, se vizuálně zkontroloval růst cukrové řepy, počty jedinců, zaplevelení a výskyt škůdců. Bylo vydáno doporučení na herbicidní ochranu a také přímo na přípravky, které by mohly být k této ochraně použity. Zemědělci mají možnost se přímo na poli dotazovat odborníků a mohou zde získat i doporučení pro svá konkrétní pole, popřípadě se domluvit se zástupci chemických firmem na individuální konzultaci.

"Následující třetí polní den bude rovněž zaměřen na herbicidní ochranu cukrové řepy. Uskuteční se za 14 dní, abychom mohli pozorovat, jestli ochrana, která byla na polním dnu doporučena, zabrala. Popřípadě se bude řešit doporučení pro další kolo postřiků," dodala Kroupová.

Poslední polní den bude naplánován na přelomu června a července. Hlavním tématem bude ochrana proti cerkosporióze, která napadá cukrovou řepu v letních měsících a může způsobit velké ztráty výnosu a cukernatosti.

Ing. Diana Kroupová
agronomka
Hanácká potravinářská společnost s.r.o.
kroupovad@hps.cz
724 529 556

Pozn.: Polní dny Cukrovaru Prosenice plánované na rok 2022: 27.4. / 11.5./ 25.5./ přelom června a července.


Hanácká potravinářská společnost s.r.o.

Copyright © 2023 Hanácká potravinářská společnost s.r.o.
Adresa: Maloprosenská 238, 751 21 Prosenice, IČ: 61975290, DIČ: CZ61975290