Cukr krystal Cukr krupice Cukr moučka
Nacházíte se v sekci: Kvalita » HACCP

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point - analýza rizik a tvorba kritických kontrolních bodů.

Hazard znamená riziko nebo nebezpečí vzniku nákaz, poranění nebo podobnou újmu na zdraví člověka.

Analysis je analýza pravděpodobnosti vzniku kontaminace pokrmů. Hodnotí se závažnost této kontaminace a také to, proč a jak nebezpečí vzniklo.

Critical Control Point jsou kritické kontrolní body označující konkrétní fázi výrobního procesu, ve které hrozí riziko kontaminace potravin, a kterou se snažíme kontrolovat a vznikající nebezpečí odstranit.

Je to tedy systém rozhodujících bodů, které představují zvýšené potenciální nebezpečí na základě analýzy. Systém preventivních opatření, která slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Zavedením postupů založených na principech HACCP je zákonem stanovená povinnost, která platí pro celý proces výroby potravin od prvovýrobců až po konečného spotřebitele. Systém nám stanovuje, jaké prostředky a postupy jsou nutné, aby se předešlo nebezpečím, která by mohla zdraví konzumenta ohrozit.

Hanácká potravinářská společnost s.r.o.

Copyright © 2023 Hanácká potravinářská společnost s.r.o.
Adresa: Maloprosenská 238, 751 21 Prosenice, IČ: 61975290, DIČ: CZ61975290