Cukr krystal Cukr krupice Cukr moučka
Nacházíte se v sekci: Kvalita » ISO 22000

ISO 22000

Systém managementu bezpečnosti potravin - požadavky na organizaci v potravinovém řetězci. Systém je zaveden dle ČSN EN ISO 22000:2006. Toto je mezinárodní norma, která je postavena na pilíři normy ISO 9001 a dále se rozvíjí tak, aby poskytovala možnost zlepšování společností působící v potravinářském průmyslu. Norma ISO 22000 specifikuje požadavky na organizace působící pouze v potravinovém řetězci a není možné ji zavést v jiné společnosti, která by se nezabývala alespoň částí manipulací s potravinami. Ambicí normy ISO 22000 je najít uplatnění ve všech organizacích zapojených do potravinového řetězce, tzn. od zemědělské prvovýroby až po maloobchodní prodej nebo veřejné stravování. Tuto normu mohou aplikovat nejen organizace zemědělské prvovýroby (pěstitelé, výrobci krmiv), ale i obchodníci, dopravní společnosti, distributoři a další firmy přímo či nepřímo zapojené do počátku potravinového řetězce (například úklidové společnosti, dodavatelé služeb DDD, výrobci obalů apod.). Systém spojuje principy HACCP s programy předběžných opatření použitím analýzy rizik za účelem zajištění jejich řízení. Požadavky normy musí být naplněny tak, aby vždy zůstala zajištěna bezpečnost potravin a v neposlední řadě též kvalita těchto potravin. Systém zahrnuje a podporuje a kontroluje principy HACCP, které jsou formulované Codexem Alimentarius, principy podpůrných bezpečnostních opatření, jako jsou např. správná provozní praxe (GMP) atd. Je to jeden z prvních potravinářských standardů, který je mezinárodně schválený, uznávaný a akceptovaný. Zahrnuje celkový systém managementu bezpečnosti potravin a je aplikovatelný na všechny organizace, které jakýmkoliv způsobem dodávají do potravinářského řetězce. Je důležitý pro organizace, které chtějí garantovat svým zákazníkům, že jejich produkty jsou vyrobeny s nadstandardními požadavky na bezpečnost potravin.

2022.12.CUPRO.CERTIFIK__TY.IQ_Net_ISO_22000_AJ

Hanácká potravinářská společnost s.r.o.

Copyright © 2024 Hanácká potravinářská společnost s.r.o.
Adresa: Maloprosenská 238, 751 21 Prosenice, IČ: 61975290, DIČ: CZ61975290