Cukr krystal Cukr krupice Cukr moučka
Nacházíte se v sekci: Cukrovar » Cukrová řepa

Cukrová řepa

Cukrová řepa
Cukrová řepa před sklizní

Základní surovinou pro výrobu cukru je cukrová řepa - cukrovka (Beta vulgaris var. altissima). Cukrovka je dvouletá zemědělská plodina, která se řadí mezi okopaniny. Pro cukrovarnické potřeby se pěstuje jeden rok. Její vegetační období je cca 190-200 dní. Protože se jedná o náročnou zemědělskou plodinu, je jí nutno věnovat náležitou pozornost po celou dobu jejího vegetačního období.

Kde se cukrovka pěstuje

Cukrovka se pěstuje hlavně v řepařských oblastech, do kterých je mimo jiné začleněna i oblast střední Moravy. Cukrová řepa je plodina náročná na půdu, výživu, ochranu a dešťové srážky. V oblasti Hané má cukrovka dlouholetou tradici, stejně tak, jako cukrovarnictví. Pěstování cukrovky je vždy směřováno na nejlepší pozemky v dané oblasti. V posledních patnácti letech se výrazně zvýšily výnosy cukrovky a také cukernatost se postupně zvyšovala. Výnosy se v průměru pohybují mezi 50 a 60 tunami z hektaru, cukernatost se pohybuje okolo 16 %, avšak za příznivých podmínek může být i vyšší. Na tom má výraznou zásluhu odpovídající hnojení, zkvalitnění osiva cukrovky, zkvalitnění výživy a ochrany, ale největší zásluhu mají její pěstitelé, kteří dají cukrovce vše, co její pěstování požaduje.

Osiva a odrůdy

V současné době se používají pro osev cukrovky kvalitní jednoklíčková osiva, která jsou před použitím specielně namořena. Osivo cukrovky si pěstitelé objednávají u cukrovaru, který objednané osivo zajistí u výrobců osiva. Výběr odrůd se stanoví na základě dlouhodobých výsledků ve státních odrůdových pokusech. Odrůdy, které dosahují v nejméně tříletých pokusech ty nejlepší výsledky, jsou zařazovány k osevu cukrovky na provozních plochách u jednotlivých pěstitelů. Dalším důležitým faktorem je rychlé a kvalitní předseťové zpracování půdy a následné bezprostřední zasetí osiva, jež má velký vliv na rychlé a pravidelné vzejití zaseté cukrovky.

Výsev cukrové řepy a jejich výsev

Řepné pole
Řepné pole v oblasti střední Moravy

Výsev cukrovky na polích probíhá v období od poloviny března, do poloviny dubna. Vzhledem k poměrně dlouhému vegetačnímu období je cukrovka citlivá na výživu, choroby a škůdce, proto je nutno zabezpečit účinná ochranná opatření proti těmto škodlivým činitelům. Nezbytnost ochrany nevyplývá jen z potřeby zabezpečit stabilizaci úrody, ale především z požadavku snížit ztráty způsobené škodlivými činiteli.

V první fázi vegetace je nutné pravidelné sledování výskytu plevelů a zdravotního stavu cukrovky s důrazem na zabezpečení herbicidní, insekticidní a fungicidní ochrany porostu cukrovky včetně včasného přihnojení. Velmi důležitým faktorem pro dobré výnosy a cukernatost jsou dostatečné a hlavně pravidelné dešťové srážky. V našich podmínkách je ideálním množstvím vodních srážek cca 450-550 mm v průběhu vegetace a hlavně jejich pravidelné rozložení.

Sklizeň a zpracování cukrovky

Fotogalerie: Sklizeň cukrové řepy

Nemalý vliv na dobré výsledky má i moderní technologie sklizně. Používají se nejmodernější sklizňové stroje, ve většině případů samochodné šestiřádkové zásobníkové sklízeče, které při sklizni výrazně snižují ztráty. Vlastní sklizeň je organizována na základě uzavřených harmonogramů dodávek cukrovky ke zpracování v cukrovaru. Sklizeň se provádí v cca čtyř až pěti denním předstihu před jejím odvozem ke zpracování. Sklizeň probíhá přibližně až do první dekády prosince, samozřejmě s přihlédnutím k očekávanému počasí. Při prodloužení sklizně není cukrovka dlouhodobě uložena na skládkách, a tím nedochází k podstatným úbytkům na hmotnosti a cukernatosti, a také nedochází ke zhoršení zdravotního stavu uskladněné cukrovky. Před vlastním návozem cukrovky ke zpracování je veškerá cukrovka na skládkách pěstitelů předčištěna pomocí čistících nakladačů, což má příznivý vliv na čistotu přepravované a vykupované cukrovky. Předčištění a dopravu cukrovky do cukrovaru ke zpracování zabezpečuje cukrovar. Při příjmu cukrovky v cukrovaru je cukrovka zvážena na mostní váze, následně se z dopravního prostředku odebere pomocí vzorkovače (Rüpro) vzorek cukrovky, ze kterého se v surovinové laboratoři cukrovaru zjistí množství minerálních a rostlinných nečistot a následně se ze vzorku řepné kaše zjistí cukernatost cukrovky. Cukrovka se následně uloží na manipulační skládku, ze které se postupně plaví vodou do výrobní budovy k jejímu zpracování na cukr.

Hanácká potravinářská společnost s.r.o.

Copyright © 2023 Hanácká potravinářská společnost s.r.o.
Adresa: Maloprosenská 238, 751 21 Prosenice, IČ: 61975290, DIČ: CZ61975290