Cukr krystal Cukr krupice Cukr moučka

Cukrovar Prosenice - ryze český cukrovar

Historicky cukrovar vznikal postupnou přestavbou bývalého mlýna na náhonu Strhanec v Prosenicích. Roku 1881 došlo k zahájení výroby surového cukru cukrovarem v Prosenicích.

Rozsáhlá přestavba, která byla provedena v letech 1970-80 zařadila cukrovar Prosenice mezi moderní výrobce cukru socialistického období tohoto státu.

Cukrovar Prosenice - ryze český cukrovar

Cukrovar v Českých rukou

Stav cukrovarnického průmyslu v ČR je od roku 1992 specifický přítomností zahraničních investičních skupin, které se svou finanční politikou snaží monopolně ovládnout cukrovarnický průmysl v ČR, kdy z původních 58 cukrovarů v roce 1990 zůstalo v ČR schopných výroby cukru v roce 2008 pouze 7. Tyto snahy se nevyhnuly ani cukrovaru Prosenice a jejich vyústěním bylo bylo uzavření výroby cukrovaru v roce 1996.

Po čtyřech letech, kdy byl cukrovar mimo provoz zakoupila výrobní areál cukrovaru Prosenice Hanácká potravinářská společnost s.r.o. Po rozsáhlých investicích, modernizaci výroby a ve spolupráci se zemědělci střední Moravy byla v září 2000 úspěšně zahájena první kampaň. Začala se tak psát nová historie výroby cukru v Prosenicích.

V současnosti cukrovar Prosenice dodává pro zákazníky velkospotřebitelská a malospotřebitelská balení cukru. Podívejte se na náš kompletní sortiment.

Hanácká potravinářská společnost s.r.o.

Copyright © 2024 Hanácká potravinářská společnost s.r.o.
Adresa: Maloprosenská 238, 751 21 Prosenice, IČ: 61975290, DIČ: CZ61975290