Cukr krystal Cukr krupice Cukr moučka
Nacházíte se v sekci: Kvalita » Management jakosti

Systém managementu jakosti

Po znovuuvedení cukrovaru do provozu v roce 2000 a na začátku rozjíždějící se kampaně byl zaveden první systém kvality a to HACCP. V roce 2007 přistoupila Hanácká potravinářská společnost k zavedení certifikace systému ISO 9001 a ISO 22000. Rok po certifikaci systému ISO byla naše společnost poprvé certifikována mezinárodními systémy BRC a IFS. K získání těchto mezinárodních standardů vynaložila Hanácká potravinářská společnost nemalé prostředky a velké úsilí, nicméně mínění, požadavky a spokojenost zákazníků jsou pro nás natolik důležité, že většinu těchto systémů stále certifikujeme. Obdržením těchto certifikátů a standardů jakosti vylepšila Hanácká potravinářská společnost svoji obchodní pověst jako dodavatel vysoce kvalitních výrobků, kterým mohou zákazníci plně důvěřovat. Z toho vyplývá i možnost obchodování se zákazníky požadujícími nezávislou kontrolu - především se společnostmi, které požadují a mají zavedeny obdobné mezinárodní standardy.

Platné certifikáty:


ETICKÝ KODEX

Zaměstnanci společnosti mají povinnost dodržovat Etický kodex, který je závaznou směrnicí etického chování ve společnosti.


Hanácká potravinářská společnost s.r.o.

Copyright © 2024 Hanácká potravinářská společnost s.r.o.
Adresa: Maloprosenská 238, 751 21 Prosenice, IČ: 61975290, DIČ: CZ61975290