Cukr krystal Cukr krupice Cukr moučka
Nacházíte se v sekci: Kvalita » Management jakosti

Systém managementu jakosti

Po znovuuvedení cukrovaru do provozu v roce 2000 a na začátku rozjíždějící se kampaně byl zaveden první systém kvality a to HACCP. V roce 2007 přistoupila Hanácká potravinářská společnost k zavedení certifikace systému ISO 9001 a ISO 22000. Rok po certifikaci systému ISO byla naše společnost poprvé certifikována mezinárodními systémy BRC a IFS. K získání těchto mezinárodních standardů vynaložila Hanácká potravinářská společnost nemalé prostředky a velké úsilí, nicméně mínění, požadavky a spokojenost zákazníků jsou pro nás natolik důležité, že většinu těchto systémů stále certifikujeme. Obdržením těchto certifikátů a standardů jakosti vylepšila Hanácká potravinářská společnost svoji obchodní pověst jako dodavatel vysoce kvalitních výrobků, kterým mohou zákazníci plně důvěřovat. Z toho vyplývá i možnost obchodování se zákazníky požadujícími nezávislou kontrolu - především se společnostmi, které požadují a mají zavedeny obdobné mezinárodní standardy.

Platné certifikáty:


ETICKÝ KODEX

Zaměstnanci společnosti mají povinnost dodržovat Etický kodex, který je závaznou směrnicí etického chování ve společnosti.

POLITIKA KVALITY

Hanácká potravinářská společnost se řídí aktuálním zněním dokumentu Politika kvality, environmentu, zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti potravin a krmiv.

Hanácká potravinářská společnost s.r.o.

Copyright © 2024 Hanácká potravinářská společnost s.r.o.
Adresa: Maloprosenská 238, 751 21 Prosenice, IČ: 61975290, DIČ: CZ61975290